Gaandeweg in ons leven zijn we om hele begrijpelijke redenen gewend geraakt ons altijd maar goed voor te doen en ver bij storende gedachten en emoties vandaan te gaan. De hierdoor ontstane patronen in ons denken en gedrag blijven wij (onbewust) herhalen in de hoop ons te beschermen tegen jong ervaren pijn van falen en afwijzing en van traumatische gebeurtenissen als verlies en dood.

Door jouw ervaringen keer op keer weet je inmiddels ergens heel goed dat je gevonden wijze van overleven je niet langer meer dient en zelfs tegenwerkt.

Steun en begeleiding om deze manier van overleven stap voor stap los te laten kan dan heel welkom zijn.

Thema's waar ik mee werk zijn:

- Lichamelijke verzorging

- Emoties en gedachten (h)erkennen, zonder je ermee te identificeren

- Het stellen van duidelijke grenzen

- De kennis van je hoofd en hart tezamen inzetten

- Staan en gaan voor wat je wilt en kunt

Kortom, trouw zijn aan in de eerste plaats jezelf. Om vanuit jouw kracht en eigen basis naar buiten te treden en zelf de leiding te nemen over je leven.

''Myrte is a gifted therapist, coach and healer. I was immediately struck by how grounded and balanced she is, and how she really operated from a heart space.

She kept a practical focus while working with me to offer different therapeutic methods and modalities, so that we could find the ones that suited me best.''

David

''I would like to say… thank you!

Has been beautiful and inspiring to listen and feel what you shared during the workshop.''

Dre

​© 2017 My real true essence