Gaandeweg ons leven zijn we om hele begrijpelijke redenen gewend geraakt ons goed voor te doen en ver bij storende gedachten en emoties vandaan te gaan. De hierdoor ontstane patronen in ons denken en gedrag blijven wij vaak (onbewust) herhalen in de hoop ons te beschermen tegen jong ervaren pijn van falen en afwijzing en van traumatische gebeurtenissen als dood en verlies.

Door jouw ervaring keer op keer weet je ergens inmiddels dat je gevonden wijze van overleven niet langer meer dienend is en je zelfs tegenwerkt.

Steun en begeleiding om op meer natuurlijke en eigen wijze het alledaagse leven aan te gaan kan dan heel welkom zijn.

Thema's waar ik mee werk zijn:

- Fit en gezond zijn

- Uiten van emoties en gedachten zonder je ermee te identificeren

- Heldere keuze's maken en duidelijke grenzen stellen

- De kennis van je hoofd en hart tezamen inzetten

- Staan en gaan voor wat je wilt en kunt

Trouw zijn aan in de eerste plaats jezelf. Om vanuit jouw krachtige stevige basis naar buiten te treden. Kortom, zelf de leiding te nemen over je leven.

''Myrte is a gifted therapist, coach and healer. I was immediately struck by how grounded and balanced she is, and how she really operated from a heart space.

She kept a practical focus while working with me to offer different therapeutic methods and modalities, so that we could find the ones that suited me best.''

​© 2020 My real true essence