Zoeken
  • Myrte

COMMUNITY LOVE


Een kreet, een roep, een oerschreeuw

Een in-en-in diep geworteld besef en verlangen dat ‘het’ zo langer niet gaat

dat we op onszelf teruggeworpen worden en zijn (in verbinding)

dat we zelf autonomie moeten nemen over ons lichaam en gezondheid

dat we er voor elkaar dienen te zijn (vanuit dienstbaarheid, eerbied en respect, in welke vorm dan ook)

én dat we de diepte van verbinding en intimiteit waar we allemaal nu temeer naar verlangen, ook in de virtuele/subtiele wereld met elkaar kunnen ervaren.

Nu, hier, zo, ten behoeve gezondheid en heling alom in de eerste plaats en economische groei en ontwikkeling worldwide in de tweede plaats.

Let’s shout out love and connection all together!

4 keer bekeken

​© 2020 My real true essence